Poprzednia wersja

W sobotnie popołudnie 10 maja 2014r. w Młoszowej odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50 – lecia istnienia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Jubilatek, a następnie zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu okolicznościowym. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył Paniom z KGW serdeczne życzenia.

Z okazji uroczystego Jubileuszu 50 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Młoszowej, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w działalność Koła i upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem, okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych celów oraz zadań. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni dziesięcioleci wywarła duży wpływ na obraz polskiej wsi i jej mieszkańców. W trudnych dla społeczności rolniczej chwilach, były jedyną ostoją folkloru ludowego i tradycji, ożywiającą życie kulturalne wsi.

Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele tego typu czynnie działających organizacji, tym większy podziw wzbudza fakt, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znalazły Panie czas na pracę społeczną. Pielęgnujecie polską kulturę oraz wywieracie silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw.

Pragnę podziękować za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Waszego sołectwa i gminy. Jednocześnie składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej.