Poprzednia wersja

W dniu 27 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość podsumowująca 25-letnią historię międzynarodowej współpracy pomiędzy Węgrami a Polską, na której czele stanął Istvan Bali. W ramach tej współpracy pomiędzy kilkunastoma gminami z terenu Małopolski oraz Górnego Śląska miały miejsce wymiany samorządowe – wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i węgierskimi gminami, pomiędzy szkołami na różnym poziomie oraz uczelniami wyższymi, w tym Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii. Spotkania zostało połączone z promocją publikacji „Polak, Węgier dwa bratanki”, której autorem jest Istvan Bali. Na spotkanie nie mogło zabraknąć byłego wieloletniego Starosty Suskiego Andrzeja Pająka, obecnie Senatora RP, którego bliskie kontakty z Istvanem Bali legły u podstaw wymienionych inicjatyw. Parlamentarzysta wspominał czasy, gdy poznał Istvana Bali i uczestniczył w zawiązywaniu partnerstw na rzecz powiatu. Warto przypomnieć, że to głównie zasługą autora publikacji jest nawiązanie kontaktów z powiatem suskim. Ich zwieńczeniem było podpisanie w 2003 r. umowy o współpracy z województwem Jász-Nagykun-Szolnok. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy kontakty partnerskie nawiązały również: Sucha-Beskidzka z Jászberény, Zawoja z Cserkeszőlő i Öcsöd, Stryszawa z Kunszentmárton oraz Maków Podhalański z Mezőtúr. Książka „Polak, Węgier dwa bratanki” jest niezwykle ciekawą publikacją dokumentującą ostatnie ćwierćwiecze kontaktów partnerskich i jednocześnie cennym wkładem autora w umacnianie polsko-węgierskiej przyjaźni. To także rodzaj kroniki naszego regionu, w której zostały utrwalone wydarzenia i ludzie związani z budowaniem tej przyjaźni na przestrzeni ostatnich 25 lat.