Poprzednia wersja

W środę 24 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie mer Iwano-Frankiwska (d. Stanisławów) Rusłan Marcinkiw w obecności senatora Andrzeja Pająka, konsula Ukrainy oraz pozostałych członków delegacji podpisał ze starostą Januszem Szczęśniakiem umowę o współpracy z powiatem chrzanowskim. W jej ramach ma odbywać się wymiana sportowców, harcerzy, turystów, lokalnych artystów, samorządowców oraz prowadzone będą kontakty przedsiębiorców. Senator Pająk w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z ponownego nawiązania kontaktu z samorządem ukraińskim przez powiat chrzanowski, podkreślił także silne więzy jakie łączyły i nadal łączą dawny polski Stanisławów z Małopolską.


Powiat chrzanowski jest 19 partnerem zagranicznym Iwano-Frankiwska, w tym gronie jest także miasto Chrzanów. Obecnie oba samorządy mają się uzupełniać w kontaktach ze stroną ukraińską.Uzupełnieniem podpisania dokumentu w starostwie była wizyta na terenie firmy Unimięs, zatrudniającej ponad dwustu Ukraińców oraz w skansenie w Wygiełzowie.