Poprzednia wersja

W piątek 25 listopada 2022 r. Zespół Regionalny Cieślica z Zawoi świętował jubileusz 5-lecia istnienia i z tej okazji dał w Babiogórskim Centrum Kultury koncert. Wśród gości jubileuszu nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Cieślica powstała pod koniec 2016 roku i działa pod patronatem Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, zrzeszając dorosłych mieszkańców Gmin Babiogórskich. Jego głównym celem jest utrzymanie i rozpowszechnianie tradycji folkloru Górali Babiogórskich. W swoim repertuarze „Cieślica” przedstawia tańce, pieśni, zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla babiogórskiego regionu. Jako zespół mocno osadzony w regonie i tradycji jest wyróżniany przez komisje artystyczne wielu konkursów.