Poprzednia wersja

W dniu 27 lipca 2022 r. podczas XXXVII sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach w powiecie wadowickim. W wydarzeniu wziął udział senator Andrzej Pająk oraz posłowie: Władysław Kurowski, Filip Kaczyński, Rafał Bochenek, Marek Polak, a także II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

W ramach zadania wykonano przede wszystkim: skucie tynków na elewacji budynku, wymianę izolacji cieplnej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymianę parapetów i rynien oraz wymianę pokrycia dachu na zadaszeniach przy wejściach do budynku. Ponadto przeprowadzono przebudowę kotłowni wraz z modernizacją ogrzewania, remont schodów zewnętrznych, remont kominów, montaż instalacji alarmowej, a także wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Na realizację inwestycji bliskich mieszkańcom samorząd Spytkowic otrzymał wsparcie finansowe w ramach pierwszego naboru konkursowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7,5 mln złotych.