Poprzednia wersja

W dniu 1 września 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły w Zawoi – Centrum. Na uroczystości nie zabrakło Andrzeja Pająka, byłego wójta Zawoi, obecnie Senatora RP. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kościelnych i oświatowych oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji, którzy wraz z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi Centrum. Potem nastąpił uroczysty przemarsz uczestników do Hali Widowiskowo – Sportowej. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych uczestników, następnie poczet wprowadził sztandar, a Orkiestra Babiogórska odegrała hymn państwowy. Wreszcie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia gości, po których młodzież Zespołu Szkół w Zawoi Centrum zaprezentowała się w programie artystycznym, przedstawiając w nim m.in. historię szkoły i etapy budowy budynku.


Doniosłym momentem uroczystości była ceremonia oficjalnego oddania do użytku budynku i przecięcia wstęgi. Uczestniczyli w niej: pan Andrzej Pająk – Senator RP, pan Marcin Pająk – Wójt Gminy Zawoja, pan Krystian Kaznowski – Dyrektor ZS w Zawoi Centrum, pani Magdalena Zemlik – przedstawicielka Rady Rodziców oraz Jadwiga Basiura i Patryk Kudzia – reprezentanci Samorządu Uczniowskiego. Ks. Ryszard Więcek poświęcił nowe pomieszczenia szkolne, życząc, aby przyniosły szczęście i pomyślność całej społeczności szkolnej, by dobrze służyły dziełu wychowania nowych pokoleń Polaków. Goście honorowi dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej, a następnie udali się na zwiedzanie szkoły.