Poprzednia wersja

W czwartek 25 sierpnia 2022 r. w Zakliczynie zostały otwarte ścieżki pieszo-rowerowe wokół Zatoki Zakliczyńskiej Zbiornika Dobczyckiego. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości, wśród których był m. in. senator Andrzej Pająk. Następnie Wójt Gminy Siepraw przedstawił w krótkiej prezentacji historię starań oraz działania podejmowane przez lata, które miały na celu udostępnienie walorów Zbiornika Dobczyckiego okolicznym mieszkańcom i turystom.

Po prezentacji Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ścieżek na terenie Gminy Siepraw. Szczególnie wyróżnił tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewodę Małopolskiego, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PGW Wody Polskie, Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz Starostę Myślenickiego. Przedstawicielom tych instytucji zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Elementem wieńczącym czwartkową uroczystość było przecięcie wstęgi. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości można było sprawdzić ścieżki pieszo – rowerowe korzystając z rowerów i hulajnóg oferowanych przez organizatora uroczystości.