Poprzednia wersja

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją, w skład której wszedł senator Andrzej Pająk, uczestniczył  7 lipca 2018 r. w otwarciu Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Dusseldorfie. Od tej uroczystości rozpoczęła się wizyta delegacji Senatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.  Zdaniem marszałka  Karczewskiego utworzenie Konsulatu Honorowego RP  w Dusseldorfie to kolejny ważny etap na drodze wzmacniania relacji polsko-niemieckich.

Nadrenia Północna-Westfalia jest jednym z największych skupisk Polonii na świecie – mieszka tutaj ok. 0,6 mln Polaków  i osób polskiego pochodzenia. W stosunkach gospodarczych polsko-niemieckich ważne miejsce zajmuje współpraca gospodarczo-handlowa między Polską  i Nadrenią Północną-Westfalią, najsilniejszym krajem związkowym Niemiec. Polska jest na 8.miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Nadrenii Północnej-Westfalii, a Nadrenia Północna-Westfalia jest najpoważniejszym partnerem handlowym Polski  spośród wszystkich krajów związkowych Niemiec. Delegacja Senatu  po południu odwiedziła  Dom Polski w Bochum.  To historyczna siedziba i własność Związku Polaków w Niemczech  zwrócona związkowi przez RFN po II wojnie światowej. W Bochum marszałek i senatorowie rozmawiali z przedstawicielami Macierzy Szkolnej, która prowadzi społeczne polskie szkoły. Dziękowali marszałkowi i Senatowi za wspieranie nauki języka polskiego. Informowali marszałka, że w tym roku w tych szkołach wydali 227 świadectw. Wskazywali, że osoby zaangażowane w pracę w  Macierzy to społecznicy. Następnie delegacja odwiedziła Polską Misję Katolicką w Essen.  Przedstawiciele Rady Parafialnej przypomnieli historię parafii i mówili o swojej społecznej działalności, o prowadzeniu szkoły języka polskiego dla polonijnych dzieci.