Poprzednia wersja

W dniu 22 maja 2019 r. uroczyście poświęcono i otwarto Dom Seniora w Łączanach w Gminie Brzeźnica, w otwarciu placówki wziął udział senator Andrzej Pająk. Placówka w Łączanach została urządzona w budynku dawnej szkoły. W inauguracji nowego ośrodka uczestniczyli: seniorzy-mieszkańcy Łączan, seniorzy z Domu Seniora w Marcyporębie, ksiądz Bogusław Szewczyk, proboszcz z Łączan i księża rodacy z Łączan: ks. Mieczysław Piela, ks. Janusz Kozioł, starosta powiatu wadowickiego Eugeniusz Kurdas wraz z radnymi Rady Powiatu Wadowickiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji, stowarzyszeń i służb.