Poprzednia wersja

W dniu 8 listopada 2022 r. nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. „Odtworzenie cmentarza wojennego nr 445 z I wojny światowej w Chrzanowie”.  W wydarzeniu wzięli udział senator Andrzej Pająk oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany przez wojewodę Łukasza Kmitę do uczestników uroczystości. Uroczystości na terenie cmentarza z udziałem asysty honorowej 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy garnizonu. Następnie została podniesiona flaga oraz odegrano „Mazurek Dąbrowskiego”. Odmówione zostały również modlitwy za zmarłych z zachowaniem poszczególnych obrzędów religijnych – obecni byli kapłani katolicki, greko-katolicki, prawosławny, ewangelicki oraz imam. Tuż potem odczytany został Apel Poległych i oddano salwę honorową. Na koniec delegacje złożyły kwiaty, a Orkiestra Wojskowa z Krakowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbył się natomiast wykład „Dzieje cmentarza wojennego nr 445 w Chrzanowie z okresu Wielkiej Wojny”, który wygłosił dyrektor chrzanowskiego Muzeum Kamil Krzysztof Bogusz.