Poprzednia wersja

W poniedziałek 14 kwietnia 2014r. w Jordanowie odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży, zlokalizowanego przy miejscowym gimnazjum. W uroczystym otwarciu i oddaniu do użytku obiektu wziął udział senator Andrzej Pająk, który pogratulował władzom miasta dobrej inwestycji w rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży oraz życzył użytkownikom bezpiecznego i aktywnego korzystania z nowoczesnego boiska. Podczas otwarcia zaprezentowano liczne programy artystyczne oraz sportowe.