Poprzednia wersja

Podczas trwającego w dniach 15 – 16 lutego br. szóstego posiedzenia Senatu VIII kadencji Senator Andrzej Pająk złożył oświadczenie skierowane do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina dotyczące sprzeciwu Senatora wobec planów likwidacji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Analogiczne oświadczenie Andrzej Pająk wystosował do Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego w sprawie przewidywanej likwidacji jednostki suskiej Prokuratury Rejonowej. Ponadto w oświadczeniu kierowanym do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Senator Pająk poparł starania wadowickich strażaków o budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

W/w oświadczenia dostępne są w zakładce Senat RP / Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia.