Poprzednia wersja

Pan

Michał Bartyzel

Redaktor Naczelny i Wydawca

Wieści Babiogórskich

W związku z ukazaniem się w „Wieściach Babiogórskich” nr 4 (18) z listopada 2014r. artykułu na mój temat, informuję, że bez mojej wiedzy i zgody stałem się obiektem nieuczciwej manipulacji służącej kampanii obecnego wójta gminy Zawoja.

Informuję Mieszkańców Zawoi i Skawicy, że jestem za bezwzględną zmianą obecnego włodarza gminy, natomiast kwestię, kto ma być jego następcą, rozstrzygną już sami Szanowni Mieszkańcy w wyborach w dniu 16 listopada br.

Proszę o liczny udział w wyborach oraz podjęcie przemyślanej decyzji mającej służyć dobru obu miejscowości tworzących gminę Zawoja.

Z poważaniem

Andrzej Pająk

Senator RP


Pan

Michał Bartyzel

Redaktor Naczelny i Wydawca

Wieści Babiogórskich

W związku z ukazaniem się w listopadowym wydaniu „Wieści Babiogórskich”, bez podania nazwiska i imienia autora, artykułów „Punkt widzenia a punkt siedzenia” oraz „Wyborczy poker”, proszę o podanie jego (lub ich) imienia i nazwiska. Nie przypuszczam, by w tak szacownej redakcji pod Pana przewodnictwem pracował jakiś tchórz?

Ponadto zapytuję Pana, czy w przypadku braku odpowiedzi, mogę uznać, że autorem tego tych artykułów jest redaktor naczelny i wydawca „Wieści Babiogórskich” Michał Bartyzel?

Z poważaniem

Andrzej Pająk

Senator RP