Poprzednia wersja

W dniu 1 października 2015 r. zakończyło się 82., ostatnie posiedzenie VIII kadencji Senatu. Podsumowując, łącznie obrady Senatu tej kadencji  trwały 159 dni. Senatorowie rozpatrzyli 754 ustawy i zgłosili ponad 3300 poprawek, z czego aż 86% zostało przyjętych przez Sejm.

Skład Senatu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011 r. Kadencja Senatu rozpoczęła się z dniem zwołania przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pierwszego posiedzenia Senatu wyznaczonego na 8 listopada 2011, a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia IX kadencji Senatu RP.


Andrzej Pająk, Poseł na Sejm RP w poprzedniej kadencji, został wybrany na Senatora RP VIII kadencji w październiku 2011 roku w okręgu nr 30 obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki uzyskując 92 779 głosów i pokonując tym samym kandydata Platformy Obywatelskiej Stanisława Bisztygę. Członek senackich Komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (303 posiedzenia komisji) oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (196 posiedzeń komisji).

Przedmiotem działania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej były: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej.


Przedmiotem działania Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej były natomiast: prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, polityka socjalna państwa, polityka w zakresie demografii, polityka państwa dotycząca osób starszych, prawo pracy, polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych.

Od lipca 2014 roku Andrzej Pająk pełnił funkcję Sekretarza Senatu RP VIII kadencji. Z ramienia Senatu RP obserwator wyborów parlamentarnych na Ukrainie i w Mołdawii. Aktywny parlamentarzysta – 114 wystąpień na posiedzeniach i 444 złożone oświadczenia senatorskie plasują go w ścisłej czołówce senackiej.

Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Senatu RP w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.