Poprzednia wersja

W debacie, która odbyła się w dniu 12 marca br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa wzięła udział m. in. Wiceminister Resortu Pracy i Polityki Społecznej – Czesława Ostrowska (w imieniu Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza). Prelekcję odnośnie „dobrych praktyk” mogących aktywizować bezrobotnych na rynku pracy wygłosiła prof. Ewa Leś – z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Specyfikę problemu w Małopolsce przybliżyli Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej w Sejmiku Województwa Małopolskiego Józefa Szczurek – Żelazko oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Małopolska Wojciech Grzeszek.

„Podczas debaty pojawiło się kilka ciekawych pomysłów. Będziemy chcieli przenieść je na konkretne inicjatywy legislacyjne. Spotkaliśmy się z samorządowcami i dyrektorami urzędów pracy. Za miesiąc zamierzamy w podobnej formule, ponad politycznymi podziałami, rozmawiać głównie z pracodawcami” – podsumowała dzisiejsze obrady „OKRĄGŁEGO STOŁU” w sprawie walki z bezrobociem w Małopolsce wiceprezes PiS Beata Szydło.

„OKRĄGŁY STÓŁ” został zwołany przez małopolskich parlamentarzystów PiS: Beatę Szydło, Andrzeja Adamczyka oraz Edwarda Czesaka w reakcji na informacje opublikowane przez GUS dotyczące bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że w Małopolsce aż 56 % wszystkich bezrobotnych to osoby poniżej 34 r. życia.


W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy małopolskich Urzędów Pracy, samorządowcy, związkowcy oraz przedstawiciele pracodawców. Pojawili się także małopolscy parlamentarzyści, wśród których nie zabrakło oczywiście członka senackiej Komisji Pracy i Polityki Społecznej Senatora Andrzeja Pająka.

Profesor Ewa Leś apelowała do władz województwa o stymulowanie rozwoju od wewnątrz, a nie ograniczanie się do czekania na inwestorów zewnętrznych. Zwróciła uwagę na niewykorzystywany kapitał tkwiący w spółdzielczości. „Sektor spółdzielczy jest w całej Europie bardzo ważnym elementem systemu zatrudnienia. W Polsce się go nie docenia”. Mówiła o fundacjach i stowarzyszeniach, które dziś działają opierając się na wolontariacie i często stanowią jedynie „polityczne decorum”.

-Bezrobocie nie ma barw politycznych. Cieszę się, że w imieniu Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę tu dziś z państwem być. Rzeczywiście, w Małopolsce większym problemem jest bezrobocie wśród młodzieży. Miejsca pracy dla osób starszych statystycznie wydają się stabilniejsze” – oceniła Minister Ostrowska.

Prowadząca dyskusję poseł Beata Szydło, wyraziła nadzieję, że debata zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami. Poprosiła obecnych o przesyłanie wszystkich swych uwag i sugestii, które zebrane posłużą jako materiał do pracy nad projektami ustawodawczymi. Niezależnie od tego wiceprezes PiS zapowiedziała kontynuację debaty za około miesiąc, tym razem z naciskiem na środowiska uczelniane i pracodawców.

Na spotkanie, mimo ponawianych zaproszeń nie przybyli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz posłowie PO.