Poprzednia wersja

W dniu 18 stycznia 2022 r. w gminie Stryszów został oficjalnie otwarty Klub Senior+. Podczas otwarcia wójt gminy przyznał, iż głównym celem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych. Miejsca sprzyjającego integracji i aktywizacji społecznej. Klub seniora umożliwi seniorom realizowanie zainteresowań i pasji, a także skorzystanie z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Uroczystym aktem otwarcia Klubu Senior+ było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka.