Poprzednia wersja

W poniedziałek 6 listopada 2023 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Walerego Goetla. Pomnik stanął przed budynkiem zespołu szkół, którego patronem już od 50 lat jest ten urodzony w 1889 r. w Suchej wybitny polski naukowiec i działacz turystyczny, geolog, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, twórca sozologii – nauki o ochronie środowiska naturalnego i oddziaływaniu człowieka na przyrodę. Dzieło zostało zaprojektowane i wykonane przez Wiesława Kwaka, autora wielu cenionych w środowisku artystycznym rzeźb i pomników, a powstało w ramach realizowanego programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”. W uroczystościach udział wzięło wielu szacownych gości, na czele z wnukami W. Goetla: Jadwigą Chrząstowską i Piotrem Chrząstowskim, którzy wraz z dyrektorem ZS im. W. Goetla oraz starostą Józefem Bałosem dokonali odsłonięcia pomnika. W wydarzeniu wziął udział także senator Andrzej Pająk, który zabrał głos w dalszej części uroczystości.