Poprzednia wersja

W dniu 1 marca 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbyła się odprawa roczna KP PSP Sucha Beskidzka. W odprawie udział wzięli: Senator RP Andrzej Pająk, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, przedstawiciele samorządów powiatu suskiego, funkcyjni związku ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu suskiego oraz pracownicy KP PSP Sucha Beskidzka. Odprawę otworzył meldunek zastępcy komendanta PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Tomasza Marka. Następnie komendant powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Krzysztof Okrzesik podsumował rok 2017 oraz przedstawił plany na rok 2018. W podsumowaniu zostały przedstawione: sprawy kadrowe KP PSP, finanse KP PSP, dofinansowanie jednostek OSP, podsumowanie operacyjnej działalności JRG oraz OSP, a także stan realizacji poleceń.