Poprzednia wersja

W piątek 22 października 2021 r. w kościele parafialnym św. Józefa sprawowana była uroczysta Msza św. Dziękczynna za dar patronatu Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II nad Kalwarią Zebrzydowską. W uroczystościach brali udział Senator RP Andrzej Pająk, przedstawiciele władz Miasta Kalwaria Zebrzydowska na czele z Burmistrzem Augustynem Ormantym, Radni Rady Powiatowej i Miejskiej, Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla oraz przedstawiciele wielu instytucji z naszego miasta. Po Mszy Świętej złożone zostały kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II oraz została odśpiewana „Barka”.