Poprzednia wersja

W poniedziałek 31 lipca 2023r. na myślenickim rynku odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. W obecności zaproszonych gości wręczono wyróżnionym policjantom awanse i odznaczenia. Były przemowy, gratulacje, podziękowania oraz życzenia satysfakcji i dumy z pełnionej służby. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Senatora Andrzeja Pająka. Jeszcze przed uroczystościami, komendanci wraz z kierownictwem KPP Myślenice złożyli kwiaty przy znajdującej się przy wejściu do Komendy tablicy poświęconej pamięci kpt. Piotra Jurczaka, który stał na czele myślenickiej policji w chwili wybuchu II wojny światowej, a w 1940 roku został zamordowany w Ostaszkowie przez NKWD.

Organizację uroczystości wsparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Uroczystość na myślenickim Rynku zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  przez dowódcę uroczystości.