Poprzednia wersja

W dniu 5 maja 2018 r. we Włosienicy odbyły się gminne obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które połączone zostały z Dniem Strażaka. Oprócz druhów z OSP Włosienica we Włosienicy stawili się także strażacy z Dworów Drugich, Poręby Wielkiej i Stawów Monowskich. Wśród zaproszonych gości znalazł się senator Andrzej Pająk, który przypomniał liczne, mniej akcentowane rocznice – osiemnastowiecznych konfederacji i niepodległościowych zrywów pod zaborami.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na wyczekiwany przez publiczność pogram artystyczny przygotowany przez dzieci, jak i dorosłych mieszkańców działających w lokalnych organizacjach.