Poprzednia wersja

Z udziałem senatora Andrzeja Pająka oraz ministra Adama Kwiatkowskiego odbyły się w sobotę 11 maja br. w Grodnie uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W uroczystościach wzięli udział goście z Polski, senator Andrzej Pająk, polscy dyplomaci z Białorusi, w tym ambasador RP Artur Michalski i konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek. W czasie spotkania odczytano skierowany do Polaków na Białorusi list marszałka Stanisława Karczewskiego. Anna Kietlińska z białostockiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odczytała skierowany do uczestników uroczystości list prezesa tej organizacji Dariusza Piotra Bonisławskiego. Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm RP w 2002 r. „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach”.