Poprzednia wersja

W dniu 27 października 2015 r. w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji 10 – lecia istnienia Stowarzyszenia Adiutare oraz 15 – lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach. Wśród gości był Honorowy Członek Stowarzyszenia Senator Andrzej Pająk.

Adiutare i ŚDS to dwie mocno związane ze sobą instytucje, które świadczą pomoc osobom po kryzysach psychicznych na terenie powiatu wadowickiego. Ich dorobek jest znaczący. ŚDS doczekał się już standaryzacji, a Stowarzyszenie co roku organizuje różne projekty na rzecz osób po kryzysach psychicznych, ich otoczenia społecznego, w tym społeczności lokalnej.