Poprzednia wersja

W niedzielę 31 maja 2015 r. w Osielcu miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Osielec, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. Nowy nabytek osieleckiej straży to samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100 litrów oraz sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego. W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, służb, inspekcji, straży i stowarzyszeń. W czasie uroczystości wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki za wysługę, jak również podziękowania dla władz i sponsorów. Po oficjalnej części członkinie KGW Osielec, przedszkolaki oraz uczniowie z Zespołu Szkół przygotowali część artystyczną, całość zwieńczył festyn.