Poprzednia wersja

W Senacie 25 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia senatorom X kadencji zaświadczeń o wyborze. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz otwierając uroczystość zwrócił się do nowo wybranych senatorów słowami publicysty Sejmu Wielkiego Franciszka Salezego Jezierskiego „…najpierwsi poradnicy w kraju wolnym nazywają się senatorami”. „Jesteście senatorami najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – przywitał  senatorów przewodniczący PKW.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek, wicemarszałkowie Senatu, pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, obecni i przyszli senatorowie.

Przewodniczący PKW przypomniał, że losy Senatu w Polsce zawsze były związane z wolną ojczyzną, życzył senatorom, aby rzetelnie i sumiennie wykonywali obowiązki wobec narodu. Mówił, że geneza urzędu senatora sięga starożytnego Rzymu, a w Polsce – Rady Królewskiej, czyli grona najznamienitszych dostojników, którzy doradzali władcy.

Podkreślił, że losy Senatu w Polsce „były zawsze związane z ojczyzną wolną”, nie było zatem tej instytucji w czasach PRL. „Senat pojawił się w ostatnich miesiącach tamtego ustroju, wybory do Senatu przeprowadzone w dniu 4 czerwca 1989 r., w pełni wolne, przyniosły miażdżące zwycięstwo kandydatom startującym w tych wyborach ze znakiem Solidarności – wielkiego społecznego ruchu promującego dążenie Polaków właśnie do wolności” – mówił szef PKW.

Podkreślił, że marszałkiem seniorem Senatu I kadencji został prof. Stanisław Stomma. Przypomniał o słynnym zdjęciu Stommy z obrad Sejmu czasów PRL-u, wówczas Stomma – poseł koła Znak, jako jedyny podniósł na sali rękę i nie poparł zmiany konstytucji PRL polegającej na wpisaniu przewodniej roli PZPR i sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
Kozielewicz przywołał słowa Stommy z inauguracyjnego posiedzenia Senatu I kadencji: „Nie możemy zaniechać koniecznych przemian, ani osłabiać wewnętrznego ducha reformy, ale też strzec się musimy zboczenia na bezdroża, nieszczęściem byłoby zejście na pewno jałowe manowce walki wewnętrznej”.

W wyborach przeprowadzonych 13 października 2019 r. wybierano 100 senatorów spośród 278 kandydatów zgłoszonych przez 53 komitety wyborcze. Do Senatu X kadencji wybrano 24 kobiety i 76 mężczyzn. Spośród wybranych senatorów 48 zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 43 Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N  IPL Zieloni, 3 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 2 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej i 4 zgłoszonych przez własne komitety wyborcze.

39 nowo wybranych senatorów po raz pierwszy znalazło się w Senacie, 20 z nich nie ma doświadczenia parlamentarnego. Doświadczenie parlamentarne ma 80 senatorów, w tym 41 senatorów ma doświadczenie wyłącznie senatorskie, a 12 senatorów wyłącznie poselskie, 18 senatorów ma staż zarówno senacki jak i poselski, 1 senator ma staż w Senacie, w Sejmie i w Parlamencie Europejskim, 1 ma staż w Senacie i w Parlamencie Europejskim, 19 senatorów ma doświadczenie poselskie w tym 7 było posłem w kraju i w Parlamencie Europejskim. Średnia wieku nowo wybranych senatorów to 58 lat.