Poprzednia wersja

W sobotę 14 lutego 2015 r. w Zagórzu odbyła się uroczystość oddania nowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. W swoim wystąpieniu parlamentarzysta zwrócił się do prezesa OSP w Zagórzu Ryszarda Wosik oraz całej miejscowej społeczności strażackiej z gratulacjami i życzeniami okolicznościowymi.


Z dużą radością przyjąłem zaproszenie do udziału w uroczystym przekazaniu i otwarciu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.

W tradycji ochotniczych straży pożarnych oddanie do użytku budynku remizy jest okazją do zaprezentowania woli i siły zbiorowego działania oraz stanowi źródło osobistej satysfakcji dla pracujących na rzecz wspólnego celu. Wasza odwaga i ofiarność w ratowaniu życia i mienia ludzi to cechy wyznaczające charakter tej humanitarnej służby. Jesteście również niejednokrotnie inicjatorami różnorodnych działań integrujących lokalne środowisko.

Nowy budynek i zaplecze z pewnością przełożą się na lepszą jakość pełnionej przez Państwa służby na rzecz społeczności lokalnej, a także będzie miał swoje odbicie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym sołectwa Zagórze, gminy Babice i powiatu chrzanowskiego.

Niniejszym z okazji przekazania i otwarcia budynku OSP w Zagórzu, składam wszystkim druhom wyrazy podziękowania oraz głębokiego uznania za wypełnianie strażackich powinności. W imieniu społeczności lokalnej dziękuję za skuteczne niesienie pomocy wszystkim potrzebującym.

W tym uroczystym dniu życzę, aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji życiowych. Niech Święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece i nieustannie strzeże od wszelkich zagrożeń, a dobre zdrowie i wszelka pomyślność niech wspierają wasze poczynania osobiste, zawodowe i społeczne.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej