Poprzednia wersja

W dniu 29 grudnia 2016 r. Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch, goszczący na sesji rady powiatu, przekazał dyrektorowi suskiego ZOZ-u , w obecności m.in. senatora Andrzeja Pająka i starosty Józefa Bałosa i, kluczyki do nowego ambulansu sanitarnego. Nowa karetka trafiła już do jordanowskiego punktu Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego i służyć będzie głównie mieszkańcom miasta oraz gmin Jordanów i Bystra-Sidzina jako karetka z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego.