Poprzednia wersja

W dniu 9 listopada 2018 r. odbyła się powiatowa uroczystość, poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku, w okolicznościowych wystąpieniach zaprezentowali się: senator Andrzej Pająk oraz wicestarosta Jarosław Jurzak. Następnie nastąpiło podsumowanie czterech konkursów, zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Były to: V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje Miejsce Na Ziemi”, II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej, IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Solidarni”, Powiatowy Konkurs Na Krótką Formę Multimedialną „Niepodległa 1918-2018. W trakcie uroczystości na scenie zaprezentowali swoje talenty zdobywcy trzech pierwszych miejsc w II Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej. Na ekranie wyświetlono zwycięską prezentację autorstwa Agaty Przystał. Po filmie na scenę wkroczyli młodzi aktorzy i muzycy, prezentując w artystyczny sposób wybrane momenty ostatniego 100-lecia przykładowej rodziny Polaków. Uroczystość była też okazją do zaprezentowania publikacji „Drogi do niepodległości”, poświęconej legionistom Piłsudskiego z Ziemi Oświęcimskiej. Jej inicjatorką i koordynatorką jest pani dyrektor Maria Nitka (Kuratorium Oświaty), a wydaniem zajął się Młodzieżowy Dom Kultury. Materiały zostały zebrane i opracowane przez młodzież i nauczycieli ze szkół i placówek z terenu powiatu.