Poprzednia wersja

W dniu 9 listopada 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. Podczas powiatowej uroczystości, którą poprowadziła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pani Bogumiła Goryczka, zostały wręczone nagrody laureatom III Powiatowego Konkursu Historycznego „SOLIDARNI” oraz laureatom Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Gala rozpoczęła się polonezem w wykonaniu grupy tańca towarzyskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Na zakończenie wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Wystąpienie Andrzeja Pająka

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. Taki był zapis w ustawie z dnia 23 kwietnia 1937 r. ustanawiający dla Polski najważniejsze święto państwowe.

 

Od tego czasu różnie to święto było obchodzone, jego przebieg był związany z historią Polski, z wydarzeniami jakie przeżywał Naród. A były to wydarzenia dramatyczne: II Wojna Światowa, komunistyczna niewola; oraz radosne: upadek tegoż systemu i odzyskanie wolności. Ten rok jest rokiem nadającym obchodom Święta Niepodległości szczególny wydźwięk i wymowę. Odbywa się w roku poprzedzającym przyszłoroczny Jubileusz 100 – lecia odzyskania Niepodległości, a zarazem rok 2017 jest Rokiem Józefa Piłsudskiego; Rokiem Tadeusza Kościuszki oraz Rokiem Generała Józefa Hallera. W okolicznościowych uchwałach Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły przybliżyć tych bohaterów narodowych, szczególnie młodemu pokoleniu, ukazać ich wyjątkowy heroizm w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości, przypomnieć ich zasługi dla Ojczyzny.


Święto Niepodległości to święto, które ma nam przypominać jaką cenę zapłacił Naród za to, by być wolnym, by Ojczyzna była znów na mapie Europy. Ma przypominać ile ofiar, przelanej krwi, bólu i cierpienia, tułaczego losu, potrzeba złożyć na ołtarzu Ojczyzny, by ona była niepodległa. Święto Niepodległości to czas szczególnej wdzięczności, czas szczególnej pamięci o tych, „co krwią pisali dziejów kartę krwawą”, a zarazem wyjątkowa okoliczność, by ponownie uzmysłowić nam, że „wolność nie jest nam dana raz na zawsze, ale zadana”.

Jądrem tego święta jest pamięć. Pamięć o tych, co szli przed nami, co bronili naszej tożsamości, pamięć o swoich korzeniach, z których wyrośliśmy. Naszą podstawową powinnością jest ją zachować i przekazać następnym pokoleniom o tym wszystkim, co o nas stanowi. Co się stanie z człowiekiem, społeczeństwem, narodem, który zaczyna tracić pamięć? Już Cyprian Kamil Norwid nie miał wątpliwości: przestaje istnieć!

Pięknie o tej pamięci i o naszej powinności pisze Artur Oppman w wierszu „Pacierz za zmarłych”:

„A po tych wszystkich, którzy szli przed nami

Z krzykiem: Ojczyzno – i z męką szaloną,

A po tych wszystkich, co ginęli sami,

Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną,

Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,

O Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny!…”

PAMIĘTAJ Córko i Synu polskiego Narodu, gdziekolwiek żyjesz, w Polsce czy poza jej granicami, by zawsze, a w sposób szczególny w Święto Niepodległości – za tych, co sami ginęli, aby nas swoją krwią czerwoną uczynić wolnymi, z wdzięczności serca, wyślij do Stwórcy serdeczną prośbę – wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. Tylko tyle i aż tyle.