Poprzednia wersja

W niedzielę 19 maja br. z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej i Wadowic spotkał się Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. W Wadowicach spotkanie z marszałkiem odbyło się w Klasztorze Karmelitów Bosych, poprzedziła je msza święta, ponadto poseł Kuchciński złożył kwiaty pod pomnikiem bł. Jana Pawła II. We wczesnych godzinach popołudniowych, z inicjatywy zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości z senatorem Andrzejem Pająkiem na czele, Marek Kuchciński spotkał się w suskim Domu Katolickim z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej i okolic. Podobnie jak w Wadowicach w spotkaniu udział wzięli także wspomniany senator Andrzej Pająk oraz posłowie Krzysztof Szczerski i Marek Polak, ponadto nie zabrakło radnych gminnych i powiatowych z terenu powiatu suskiego.


 

Wystąpienie Wicemarszałka Kuchcińskiego dotyczyło kilku istotnych kwestii m. in. repolonizacji banków, reformy szkolnictwa, wieku emerytalnego 67, otwartych funduszy emerytalnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Podkreślono, że powracając do władzy Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje likwidację gimnazjów i przywrócenie modelu nauczania 8+4, odbudowę szkolnictwa zawodowego, powrót do wieku emerytalnego 60 i 65 lat. Pilnym problemem w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jest także kwestia braku dekomunizacji środowiska sędziów.

Głos zabierali również uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy powiatu suskiego, na których pytania dotyczące m. in. takich kwestii jak przyszłość Zakładów Azotowych w Tarnowie, dalszego losu SKOK-ów czy nadmiernego obciążania zadaniami samorządów terytorialnych, odpowiadali wszyscy parlamentarzyści.

Po trwającym około półtorej godziny spotkaniu Marszałek Marek Kuchciński wyruszył do Nowego Targu, tymczasem pozostali parlamentarzyści odpowiadali na kolejne pytania zgromadzonych na sali.