Poprzednia wersja

Najstarsza polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński – obchodzi 650-lecie istnienia. Z tej okazji w sobotę 10 maja 2014r. w Krakowie odbyły się oficjalne uroczystości. Rano rektor, prorektorzy i studenci uniwersytetu złożyli w Katedrze na Wawelu kwiaty przy grobach fundatora uczelni króla Kazimierza Wielkiego i odnowicieli Akademii Krakowskiej króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Po nabożeństwie w intencji uczelni ze Wzgórza Wawelskiego do Auditorium Maximum, gdzie odbyły się główne obchody jubileuszu, przeszedł Orszak Akademicki, a w nim studenci i doktoranci, wykładowcy i władze 15 wydziałów uczelni, goście zaproszeni na jubileusz, doktorzy honoris causa, byli rektorzy oraz obecni prorektorzy i rektor UJ. Z okazji Wielkiego Jubileuszu list gratulacyjny do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wystosował senator Andrzej Pająk

Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Wojciech Nowak

 

Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364r. król Kazimierz Wielki kierując się dobrem swoich poddanych, myśląc i patrząc daleko w przyszłość, wydał akt fundacyjny powołujący Akademię Krakowską. Każdy Polak z dumą i drżeniem serca czyta słowa tego aktu:

„Przeto My Kazimierz z Bożej łaski król Polski […] postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło […]. Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałości rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący”.

Powstanie Uniwersytetu dowodzi dojrzałości narodu, dowodzi, że okrzepł wewnętrznie i jest zdolny budować własnymi siłami światopogląd, własnym wysiłkiem myśli. Znamiennie o tym wydarzeniu pisze ks. Konstanty Michalski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1931 – 1932:

„Dwie daty wyryły się głęboko w pamięci i sercu każdego europejskiego narodu, któremu droga nad życie, niezbędna jak słońce, stała się nasza kultura. Jedna data notuje fakt przyjęcia chrześcijaństwa, a druga erekcję pierwszego uniwersytetu. Inne daty mogą mówić o wypadkach bardziej głośnych, o przewagach na polach bitwy, wielkich przewrotach społecznych. Natomiast powyższe daty przypominają to, czym żyła dusza naszego narodu poprzez całe wieki”.

Misją uniwersytetu, jego podstawowym zadaniem, jest poszukiwanie Prawdy, głoszenie Prawdy, trwanie przy Niej. Z całą mocą podkreślał to nasz Rodak, dzisiaj już święty Jan Paweł II. W 1982r. w Padwie tak mówił: „Należy do uniwersytetu poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach i przekazywanie jej przez nauczanie”. To uniwersytet ma za cel kształcić elitę narodu oraz służyć prawdzie i dobru. Ma odkrywać Prawdę, poszukiwać Jej i przekazywać Ją młodemu pokoleniu. Ma działać w służbie narodu i w tej służbie musi być wolny.

Współczesny człowiek, codziennie poddawany presji różnych, bardzo groźnych ideologii, karmiony kłamstwem, jest bardzo spragniony Prawdy, myśli swoje rozpaczliwie kieruje w tę stronę, z której oczekuje pomocy i wsparcia. Są dzisiaj dwa rodzaje świątyń, z których ta pomoc może nadejść, są to świątynie wiedzy i świątynie ducha. Uniwersytety i kościoły. W tym starciu między filozofią a ideologią, między prawdą a kłamstwem to uniwersytet ma obowiązek dać odpowiedź gdzie jest racja.

Z całego serca życzę Wam, Szanowni Profesorowie, Nauczyciele Akademiccy, Wychowawcy, którzy tworzycie ten Uniwersytet Jagielloński, siły, wytrwałości, odwagi, mądrości i miłości, by na gruncie prawdy formować studentów przybyłych w mury tej uczelni, kształtować przyszłe pokolenia zgodnie z tymi wartościami, które zapewnią Polsce trwanie i wielkość.

Niech z murów tej uczelni wyjdą wychowankowie na miarę takich poprzedników jak Paweł Włodkowic, Mikołaj Kopernik, Jan Długosz, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Piotr Skarga, Jan Sobieski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Hozjusz, Stanisław Estreicher, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła.

Niech ta nasza Alma Mater – Matka Karmicielka, Matka Żywicielka wiedzie piękny, owocny żywot na służbie Narodu przez kolejne sześćset pięćdziesiąt lat.

 

Z poważaniem

 

Andrzej Pająk

Senator RP