Poprzednia wersja

W środę 12 września br. w wadowickim Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity władze powiatu symbolicznie zainaugurowały rok szkolny 2012/2013. Jednym z zaproszonych na uroczystość gości był senator Andrzej Pająk, który w tym dniu ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mógł wziąć osobiście udziału w inauguracji. W jego imieniu okolicznościowy list skierowany do nauczycieli i uczniów z powiatu wadowickiego odczytał starosta Jacek Jończyk.

W uroczystości wzięli udział starosta wadowicki, burmistrz Wadowic, małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski, lokalni samorządowcy, wszyscy dyrektorzy szkół powiatowych, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie klas pierwszych. Zaproszono także absolwentów, którzy w zeszłym sezonie zostali uhonorowani nagrodami naukowymi Rady Powiatu. W tym roku było takich osób 15. Nagrody starostwa otrzymali też uczniowie szkół specjalnych prowadzonych przez starostwo. Kulminacyjnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie uczniów klas pierwszy, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w 10 szkołach powiatu.

 

 

TEKST LISTU SENATORA ANDRZEJA PAJĄKA

Pan                                                    Pani

Starosta Wadowicki                         Dyrektor ZSO w Wadowicach

Jacek Jończyk                                 Janina Turek

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego 2012/2013, na którą niestety nie mogę przybyć, ponieważ w tym czasie miałem zaplanowane dużo wcześniej inne obowiązki.

Rozpoczynacie kolejny rok szkolny i temu rozpoczęciu jak zawsze towarzyszy nadzieja, radość, nowe marzenia, a z drugiej strony lęk, niepokój i obawa co on przyniesie. Świadomi celu, zadań i roli jaką pełni szkoła w życiu człowieka i narodu, uroczyście inaugurujecie nowy rok szkolny w tej lokalnej, powiatowej ojczyźnie. Wasza inauguracja w dniu 12 września jest pomiędzy 1 września a 17 września, dwiema datami, które kierują myśli nas Polaków w stronę 1 i 17 września 1939 roku., wtedy to rozpoczęła się nasza tragedia, a właściwie nieco wcześniej, w dniu 23 września tamtego roku. To właśnie w tym dniu dwa systemy totalitarne – nazizm i komunizm, których uosobieniem są Hitler i Stalin – doszły do porozumienia. Ich przedstawiciele: Ribbentrop i Mołotow podpisali tajny układ – faktycznie IV rozbiór Polski i dokonali podziału strefy wpływów w Europie Środkowej. Szokujące porozumienie skrajnych wrogów, które zmieniło los świata.

W kontekście tych wydarzeń rodzi się potrzeba przypomnienia zadań szkoły, tj. uczenia własnej historii oraz wychowania patriotycznego. Jak uprawiać tą ziemię, czym ją nawozić, czym ma być wyłożona kołyska, aby wyrosły piękne pokolenia? Wspaniałą odpowiedź daje poeta Adam Asnyk:

„Jak grób proroków, mędrców, bohaterów

jasnych żywotów staje się kołyską”

A grobów narodowych bohaterów u nas dostatek! Od Mieszka I i Bolesława Chrobrego po Jana Pawła II. Nie jesteśmy narodem na dorobku, ale mamy wspaniałą historię. Ona jest usłana grobami narodowych bohaterów, pisarzy, uczonych, ludzi kultury, świętych, grobami znanych i wielkich, ale też rzeszy bezimiennych żołnierzy i powstańców. Ileż jest grobów Polaków poza granicami kraju! A gdzie ich nie ma?

Jak na Monte Cassino wyrosły przepiękne maki, bo „zamiast rosy piły polską krew”, tak na naszej polskiej ziemi, na ziemi powiatu wadowickiego wyrosną przepiękne zastępy młodzieży, gdy będą pić te życiodajne soki płynące z własnej, polskiej kultury, polskiej historii.

Takich „jasnych pokoleń” z całego serca życzę miastu Wadowice i całemu powiatowi wadowickiemu, a nauczycielom tego powiatu pracującym na każdym szczeblu szkolnictwa, życzę wspaniałych owoców swojej pracy.

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej