Poprzednia wersja

W niedzielę 25 sierpnia 2013r. w gminach Jordanów i Bystra-Sidzina w powiecie suskim odbywały się dożynki gminne. W związku z wcześniej zaplanowanymi wizytami w innych miejscowościach okręgu nie mógł skorzystać z zaproszeń na powyższe uroczyści senator Andrzej Pająk. Były wieloletni starosta suski nie zapomniał jednak o rolnikach ze wspomnianych gmin i przekazał dla nich okolicznościowy list, który na obchodach w Bystrej odczytał radny powiatowy Stanisław Czernik, natomiast podczas jordanowskich uroczystości w Naprawie list parlamentarzysty odczytał radny gminny Sławomir Kudzia.

Treść listu senatora Pająka


Dziękuję bardzo za zaproszenie na Wasze gminne dożynki będące coroczną, tradycyjną formą podziękowania Bogu i rolnikom za chleb codzienny na polskim stole. Niestety nie będę mógł uczestniczyć w tym święcie plonu, ale pragnę przekazać wszystkim rolnikom tej gminy wyrazy szacunku i uznania oraz podziękowania za pracę na roli. Czas jest ku temu wyjątkowy, by pochylić się nad pracą rolnika, która była i niestety ciągle jest niedoceniana i lekceważona, a sam rolnik jakże często spotyka się z niewdzięcznością czy nawet pogardą. Również bolesny jest w naszym kraju brak szacunku dla ojczystej ziemi.

W tym roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego z okazji 150 rocznicy jego wybuchu. Przypominając to wydarzenie w kontekście dożynek pragnę przypomnieć to piękne określenie przypisane rolnikom ,,żywią i bronią”. Polski rolnik nie tylko zmagał się z trudnościami, gdy obrabiał pole i zbierał plony, ale gdy zachodziła potrzeba to stawał w obronie Ojczyzny i jej wolności.

Wyrażając z serca płynącą wdzięczność i szacunek dla tych, ktorzy z miłością pochylają się nad polską ziemią i ją obrabiają oraz dla tych, którzy walczą, by ona pozostawała w polskich rękach – pragnę te uczucia podkreślić słowami poety Juliusza Słowackiego. Są one bardzo wzniosłe, ale przecież prawdziwie oddają troskę o dom ojczysty, o ziemię, o naszą Ojczyznę, a tej polskiemu rolnikowi nigdy w historii i obecnie nie brakowało i nie brakuje:

,,Wam się chylić przed obcemi,

Nam we własnych ufać siłach;

Będziem żyć we własnej ziemi

I we własnych spać mogiłach”

Będąc z Wami w łączności w ten dożynkowy czas pozostaję w należytym szacunku.

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej