Poprzednia wersja

W niedzielę 15 czerwca 2014 r. w Stryszawie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystym poświęceniem i przekazaniem zakupionego sprzętu i samochodu dla miejscowej OSP. Z tej okazji okolicznościowy list do stryszawskich druhów skierował senator Andrzej Pająk.

Od dnia św. Floriana, patrona ludzi straży pożarnej, minął już ponad miesiąc, pragnę jednak raz jeszcze przekazać wszystkim Druhom z terenu gminy Stryszawa wyrazy największego szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Dzisiejsze święto jest dla Was tym bardziej radosne, że podczas tej uroczystości zostanie poświęcony i przekazany Wam sprzęt i samochód strażacki.


Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania i radości tworzenia, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie bacząc na ryzyko wpisane w codzienne obowiązki, ratujecie życie i mienie ludzkie, niejednokrotnie narażając samych siebie.

Nowy samochód oraz specjalistyczny sprzęt o wysokim standardzie, z pewnością przełożą się na lepszą jakość pełnionej przez Państwa służby na rzecz społeczności lokalnej, a także będzie miał swoje odbicie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym gminy Stryszawa i powiatu suskiego.

Pragnę przy tej okazji przekazać słowa uznania i gratulacje za Państwa starania o dofinansowanie zakupionego sprzętu. Życzę by siły, strażacki zapał i wstawiennictwo św. Floriana nigdy Was nie opuszczały.