Poprzednia wersja

W poniedziałek 28 maja br. odbyły się uroczystości jubileuszu XX – lecia powstania gminy Jordanów. Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele parafialnym w Jordanowie, a następnie nastąpiła oficjalna część święta jordanowskiego samorządu, w której udział wzięli parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, byli i obecni pracownicy urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Po oficjalnych wystąpieniach przyznano odznaczenia państwowe i regionalne, a następnie głos zabrali zaproszeni goście, wśród nich senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk, który złożył na ręce wójta Stanisława Pudo list gratulacyjny. Jubileuszowe spotkanie zakończyły się wspólnym toastem oraz poczęstunkiem, nie zabrakło także występów artystycznych.

Poniżej treść listu gratulacyjnego senatora Pająka.

Pan

Wójt Gminy Jordanów

Stanisław Pudo

Z okazji jubileuszu XX–lecia powstania gminy Jordanów pragnę złożyć na ręce Pana Wójta serdeczne gratulacje oraz podziękowania za trud służby publicznej oraz działania podejmowane dla dobra lokalnej społeczności.

Samorząd terytorialny ma w Polsce długą tradycję, sięgającą dawnych wieków. To on umacnia społeczeństwo obywatelskie, przywraca państwo obywatelom, dba o dziedzictwo kulturowe czy organizuje uroczyste obchody ważnych rocznic historycznych. Wyodrębnienie się w 1992 roku samodzielnej gminy Jordanów było wielkim osiągnięciem, z którego jej mieszkańcy mogą być dumni. Ostatnie dwadzieścia lat to okres prężnego rozwoju całej gminy i poszczególnych sołectw ją tworzących, który możliwy był zarówno dzięki aktywnym samorządowcom, jak i samym mieszkańcom. Możliwość samostanowienia wyzwala przecież w ludziach niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność, będące podstawą budowania demokracji.

Idee samorządności są mi bardzo bliskie. Pełniąc funkcję radnego, wójta oraz starosty i aktywnie działając w samorządzie, miałem okazję przekonać się, ile zadowolenia przynosi praca na rzecz swojego regionu. Dlatego życzę, by jubileusz XX–lecia powstania gminy Jordanów stał się okazją do wspólnego świętowania oraz uhonorowania i złożenia podziękowań wszystkim osobom, które angażując się w sprawy gminy wspomagały jej rozwój.

Wszystkim osobom związanym z funkcjonowaniem gminy Jordanów oraz jej mieszkańcom życzę zdrowia, wytrwałości, sukcesów na płaszczyźnie samorządowej, pomyślności w życiu osobistym oraz energii do podejmowania kolejnych wyzwań.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej