Poprzednia wersja

W sobotnie przedpołudnie 23 czerwca br. ksiądz infułat Bronisław Fidelus został honorowym obywatelem gminy Zembrzyce. Tytuł odebrał podczas uroczystej gali zorganizowanej w budynku zembrzyckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na uroczystościach nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył księdzu Fidelusowi najlepsze życzenia w tak ważnym dla niego dniu oraz podziękował za jego zasługi dla gminy Zembrzyce oraz powiatu suskiego.

Pochodzący z Zembrzyc Bronisław Fidelus jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a także Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa. Po studiach trwale związał się z miastem nad Wisłą. Był notariuszem, wicekanclerzem i kanclerzem Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Od 1995 roku przez sześć lat pełnił funkcję proboszcza, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej. W ubiegłym roku został mianowany wikariuszem generalnym Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie ks. Bronisław Fidelus jest przewodniczącym Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej oraz przewodniczącym Komisji Archidiecezjalnej ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej oraz przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Regulacji Granic Parafii i Budownictwa Sakralnego.