Poprzednia wersja

W dniu 26 października br. w auli klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się konferencja naukowa „Otwarty umysł” zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Adiutare oraz Pracownię Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu wziął udział senator RP Andrzej Pająk.


Problematyka konferencji dotyczyła kompleksowej sieci oparcia społecznego w powiecie wadowickim. Zaprezentowane zostały trzy perspektywy: człowieka dotkniętego chorobą psychiczną, członka jego rodziny oraz lekarza psychiatry. W ten sposób na forum swój głos mogli zabrać nie tylko lekarze, naukowcy i prowadzący placówki, ale i osoby, które wychodzą ze swoich problemów właśnie dzięki ich pomocy. W dalszej kolejności przedstawiciele instytucji pomocy osobom chorującym psychicznie przedstawili swoje doświadczenia oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wspierania tej grupy niepełnosprawnych.

W trakcie konferencji przewijał się ciągle problem braku wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych na terenie powiatu wadowickiego oraz niepewna przyszłość jedynego ośrodka wsparcia, jakim jest ŚDS w Wadowicach. W porównaniu z sytuacją w powiatach Krakowa i powiatów ościennych Wadowice są w tym wypadku bezludną wyspą.

Konferencja organizowana przez Adiutare była częścią projektu „Wiemy – możemy więcej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.