Poprzednia wersja

W dniu 17 września 2012r. w hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja pn. „Niepodległość zaczyna się od pamięci” zorganizowana przez senatora Andrzeja Pająka. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu nauczycieli i uczniów z kilkunastu szkół powiatu suskiego, wadowickiego i myślenickiego. Gośćmi senatora Pająka byli prof. Michał Seweryński, senator, były Minister Edukacji Narodowej oraz dr Maciej Korkuć, Naczelnik Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnienia patriotyzmu w obecnych czasach, problematyki wychowania w szkołach oraz negatywnego wpływu jaki na rozwój młodego człowieka wywiera systematyczne zmniejszanie liczby godzin przedmiotów typowo humanistycznych. Poruszone zagadnienia stworzyły możliwość konstruktywnej dyskusji oraz formułowania konkretnych wniosków i postanowień, których celem będzie wzmocnienie pozycji tak fundamentalnych przedmiotów szkolnych jak język polski i historia oraz ugruntowanie istotnej roli patriotyzmu wspomagającego rozwój i wychowanie współczesnej młodzieży. Duże zainteresowanie konferencją pokazuje jak istotną inicjatywą było spotkanie zorganizowane w Suchej Beskidzkiej. W ramach cyklu „Niepodległość zaczyna się od pamięci” odbędą się wkrótce kolejne konferencje. Poniżej tekst przemówienia senatora Pająka stanowiącego wstęp do konferencji w Suchej Beskidzkiej, jak również będącego zaproszeniem na kolejne spotkania z cyklu „Niepodległość zaczyna się od pamięci”.

 

 

Treść wystąpienia wstępnego Senatora Pająka.

„Abyście sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy”

Trzy zasadnicze czynniki jednoczą nas w jeden naród: mowa polska, wspólna historia i religia katolicka. Nasza wspólna przeszłość zwana historią i wspólnota ludzi posługująca się tą samą mową przypominają nam, że pochodzimy od tych samych przodków, że powinniśmy – jak bliscy krewni – troszczyć się o ten wielki dom rodzinny, któremu na imię Polska. Od ponad tysiąca lat z mową polską i polskimi dziejami związał się trzeci czynnik, mianowicie religia katolicka. Związek polskości z katolicyzmem istnieje od zarania naszej państwowości. Od roku 966, w którym Mieszko I przyjął chrzest i wprowadził wiarę chrześcijańską na nasze ziemie. Akt ten uczynił z naszego kraju państwo niezależne, wchodzące w skład chrześcijańskiej Europy i włączył je w krąg zachodniej cywilizacji grecko–rzymskiej.

Wielki dom rodzinny – Polska – czy jest dzisiaj bezpieczny? Czy mieszka się w nim i przebywa z radością, czy też chce się z niego uciekać? A może zaczyna się już chylić, bo jego fundamenty są podkopywane i podmywane? Może sami podcinamy korzenie, które nas łączą z tą życiodajną strugą stworzoną przez całe zastępy pokoleń?

Czy posłuchaliśmy Jana Pawła II, który tak przejmująco prosił nas o przejęcie tego dziedzictwa; o dziecięcą, ufną miłość do domu, któremu na imię Polska? Na krakowskich Błoniach, w żarliwej homilii – modlitwie, niemal błagał: „I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przejęli, z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym, abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Czy jednak niepokój i poczucie zagrożenia nie są powszechne? Widzimy to, czujemy, wiemy ze swoich własnych doświadczeń, że wiele jest znaków wskazujących, że może nadejść burza. Co możemy zrobić: wspólnie i każdy z nas oddzielnie? Czy nic nie robić? Przecież bezczynność tylko rozzuchwala tych, co chcą zniszczyć i ograbić wspólny Dom. Stąd pomysł tej konferencji, to bardzo skromna odpowiedź na pytanie: co zrobić, by ten dom istniał zawsze? Odbywa się ona w szczególnym dniu – 17 września. To w tym dniu, 73 lata temu, drugi okupant najechał nasz kraj. Pierwszy dokonał tego siedemnaście dni wcześniej, a obaj zaplanowali najazd na 23 sierpnia 1939r. To w tym dniu dwa systemy totalitarne – niemiecki nazizm i sowiecki komunizm – których uosobieniem są Hitler i Stalin, doszły do porozumienia. Ich przedstawiciele: Ribbentrop i Mołotow podpisali tajny układ, faktycznie IV rozbiór Polski i dokonali podziału strefy wpływów w Europie Środkowej. Szokujące porozumienie zagorzałych wrogów, które zmieniło los świata.

Zaproszenie zostało w pierwszej kolejności skierowane do szkół, do nauczycieli, bo kto, jeśli nie oni, powinien uczyć patriotyzmu. A jest tego nauczania, tego wychowania patriotycznego nagląca potrzeba. Powtórzę tutaj słowa ks. Sławomira Żarskiego, które umieściłem w zaproszeniu: ,,Żeby Polska żyła w nas, żeby nie utraciła niepodległości, żeby Polska nie utraciła władzy nad sobą jeszcze za naszego życia i przez nasze życie, koniecznie natychmiast, od zaraz, musimy nauczyć się miłości do niej i do siebie nawzajem, potrzeba od dziś nauczyć się patriotyzmu”. Niech nam w tym dopomogą nasi prelegenci, których serdecznie witam.