Poprzednia wersja

W dniu 20 lutego br. w Domu Katolickim w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie w ramach Ruchu Społecznego im. Prof. Lecha Kaczyńskiego, którego gościem był profesor filozofii UJ, były minister edukacji narodowej i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, europoseł Ryszard Legutko. W spotkaniu udział wzięli także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, senator Andrzej Pająk oraz poseł Krzysztof Szczerski.


Tematem spotkania, na które przybyło ok. 60 osób z Suchej i okolic, były kwestie edukacji i wychowania patriotycznego w naszym kraju. Profesor Legutko w zwięzłym, ale rzetelnym wykładzie przedstawił diagnozę aktualnej sytuacji w dziedzinie edukacji, podając równocześnie przyczyny takiego stanu rzeczy. Profesor wskazał m. in. na wielkie błędy jakie zostały popełnione za czasów ministra Handkego. W szczególności chodziło tutaj o reformę szkolnictwa, która wprowadziła 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Zdaniem Profesora upłynęło już wystarczająco dużo czasu, by uświadomić sobie, ze rozwiązanie to nie sprawdziło się i że należy je zmienić.

Wśród dość licznych i ciekawych pytań kierowanych zarówno do Profesora Legutki, głównie ze strony osób związanych z oświatą, pojawiały się zagadnienia dotyczące nie tylko edukacji i wychowania, ale także kwestie dotyczące lustracji, bieżącej polityki państwa czy spraw lokalnych.