Poprzednia wersja

Ponad 130 młodych Polaków z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Rumunii razem z opiekunami przebywało w Malopolsce w ramach akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu”. Przez 10 dni  poznawały polską tradycję i kulturę, zwiedzać zabytki i atrakcje Małopolski. W przywitaniu młodych gości wziął w Krakowie udział Senator Andrzej Pająk z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, który prosił dzieci, by przekazały swoim rodzicom i wychowawcom podziękowania za wysiłek, jaki włożyli w pielęgnowanie tego, co stanowi o ich tożsamości.

Akcja „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” została zorganizowana po raz 19. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Dotychczas uczestniczyło w niej około 2,2 tys. polskich dzieci ze Wschodu. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Senatu RP, samorządu województwa, miasta oraz sponsorów.