Poprzednia wersja

W dniu 20 marca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy zorganizowano Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II, połączony z otwarciem Izby Pamięci Patrona i poświęceniem kapliczki powracającej na teren szkoły.
Uroczystości rozpoczęto udziałem w dziękczynnej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – metropolity Lwowa, a wcześniej sekretarza Jana Pawła II. Po liturgii cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się na sali gimnastycznej.
Dyrektor placówki Stanisław Gliwa przywitał przybyłych na uroczystość gości: księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, wiceprezes Rady Ministrów Beatę Szydło, senatora RP Andrzeja Pająka oraz: księży, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, jak również emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli oraz pracowników szkoły, absolwentów, uczniów i reprezentantów mediów.
Podczas uroczystości głos zabrali: abp Mieczysław Mokrzycki, wicepremier Beata Szydło, senator Andrzej Pająk oraz – w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński.
Uroczystości zakończyły się podziękowaniami i życzeniami oraz zaproszeniem do zwiedzania „serca szkoły” – Izby Pamięci Patrona.