Poprzednia wersja

W niedzielę 15 listopada 2015 r. „Solidarność” w Wadowicach świętowała jubileusz powstania. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk. Wadowickie obchody 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się od Mszy Świętej w bazylice odprawionej, po której uczestnicy nabożeństwa złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na wadowickim Rynku, a następnie przeszli w towarzystwie pocztów sztandarowych na Plac Solidarności, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem „Solidarności”. Druga część uroczystości odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury. Słowo do zebranych skierowali senator Andrzej Pająk i poseł Józef Brynkus. Głos zabrał również przewodniczący Małopolskiej „Solidarność” Wojciech Grzeszek, dziękując wszystkim, którzy tworzyli i tworzą „Solidarność”.