Poprzednia wersja

W dniu 9 czerwca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach świętowała jubileusz 90-lecia działalności. W uroczystościach udział wziął senator Andrzej Pająk. Od początku działalności OSP Bachowice realizuje zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzi na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem do kościoła parafialnego w Bachowicach, gdzie odprawiona została Msza święta w intencji strażaków – ochotników z Bachowic. Po Mszy, kolumna udała się na plac przy Domu Strażaka, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na jej początku głos zabrał Prezes OSP Bachowice Tadeusz Dębski, który powitał wszystkich przybyłych, a także przedstawił krótką historię lokalnej straży.W kolejnym punkcie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Uroczystość połączona była z poświęceniem i przekazaniem samochodu bojowego Opel Movano dla OSP Bachowice. Samochód ten został zakupiony dzięki środkom z budżetu Gminy Spytkowice, a także dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.