Poprzednia wersja

W sobotę 16 lipca 2016 r. w Sidzinie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Sidzińskiej. Mszy Świętej przy ołtarzu polowym przewodniczyli Kard. Stanisław Dziwisz wspólnie z bpem Tadeuszem Pieronkiem. Wśród gości był senator Andrzej Pająk oraz minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski. Liturgię uświetniła orkiestra dęta z Sidziny i Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Sidziny. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele parafii, najpierw dzieci, potem młodzież, dorośli, przedstawiciele Związku Podhalan i ksiądz proboszcz Józefa Bafia zawierzyli się Matce Boskiej Sidzińskiej.