Poprzednia wersja

Andrzej Pająk wziął udział w dniu 15 sierpnia 2014 r. w jubileuszu 750 – lecia lokacji Glichowa w gminie Wiśniowa. W ten wyjątkowy dzień odbyło się także glichowskie święto plonów. Uroczystości rozpoczęły się mszą polową przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Glichowie. Na glichowskie uroczystości przybyli także Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, reprezentanci samorządu powiatowego i gminnego, poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Wiśniowa oraz delegacje organizacji społecznych, służb, inspekcji i straży. Podczas uroczystości Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak oraz Starosta Myślenicki dokonali uroczystego przecięcia wstęgi odsłaniającej obelisk upamiętniający obchodu uroczystości. Bogaty program artystyczny zaprezentowały panie ze Stowarzyszenia „Glichowianka” wraz z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Glichowie. Nie zabrakło tradycyjnych przyśpiewek i piosenek o Glichowie. Obchodom Jubileuszu i święta Plonów towarzyszyła wystawa pt. „Mieszkańcy Glichowa na starej fotografii” przygotowana przez mieszkańców Glichowa.