Poprzednia wersja

W dniach 22 – 23 października 2015r. odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia utworzenia w Zawoi Babiogórskiego Parku Narodowego. W uroczystościach wziął udział zawojanin senator RP Andrzej Pająk. W pierwszym dniu uroczystości, w Centrum Korona Ziemi w Zawoi, zaproszeni goście uczestniczyli w sesji referatowej prezentującej zagadnienia dotyczące historii oraz walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego, a na zakończenie wręczono osobom zasłużonym dla Babiogórskiego Parku Narodowego odznaki honorowe „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznanych przez Ministra Środowiska. Dzień drugi obchodów wypełniła sesja terenowa prowadzona w rejonie Czarnej Cyrhli i Jałowieckiej Przełęczy, na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego.

Życzenia senatora Andrzeja Pająka

Z okazji 60 – lecia powstania Babiogórskiego Parku Narodowego składam na ręce Pana Dyrektora serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników Parku, a także licznych przyrodników, działaczy samorządowych i wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania Parku i ochrony jego zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.


Gratuluję realizacji założeń, które stały u podstaw jego powołania – ochrony pięknej przyrody babiogórskiej, a zarazem jej udostępniania i kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz wszystkich odwiedzających ten szczególny zakątek Małopolski.

Babiogórski Park Narodowy został powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku, a na fakt jego utworzenia wpłynęło wiele czynników, między innymi klasycznie wykształcony układ pięter roślinnych, zespół roślinności naskalnej, a w partii szczytowej Babiej Góry występujące jedyne w Beskidach piętro halne. W 1977 roku Babią Górę objęto statusem Rezerwatu Biosfery i włączono do programu UNESCO – MAB „Człowiek i biosfera”. Dwadzieścia lat później rozporządzeniem Rady Ministrów powiększono obszar Parku do 3391,55 ha.

Państwa starania o promocję, ale również ochronę tego naturalnego bogactwa jakie stanowią tereny położone wokół Babiej Góry, zasługują na ogromne uznanie. Liczne działania edukacyjne i informacyjne sprawiają, że jest ona coraz bardziej popularna wśród turystów i miłośników przyrody.

Życzę Panu Dyrektorowi oraz wszystkim Pracownikom wszelkiej pomyślności w dalszej działalności na rzecz dobra przyrody Ojczystej oraz w życiu społecznym i rodzinnym. Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje z okazji znamienitego jubileuszu i życzę pomyślności oraz dużo wytrwałości w realizacji tak wspaniałego dzieła troski o Babiogórski Park Narodowy.