Poprzednia wersja

W dniu 4 września 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości wzięli udział m.in. senator Andrzej Pająk, starosta Bartosz Kaliński oraz samorządowcy gminni i powiatowi. W programie uroczystości były: przemówienia zaproszonych gości jak i dyrektora liceum p. Pawła Mrzygłóda, prezentacja szkoły, uroczyste ślubowanie klas pierwszych, prezentacja historii szkoły, wręczenie stypendiów naukowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz nagród dla uczniów szkół specjalnych oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów I LO z Andrychowa.