Poprzednia wersja

Na swoim 2. posiedzeniu 17 listopada 2011 r. Senat powołał stałe komisje i wybrał ich przewodniczących:

• Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich (przewodniczący Andrzej Misiołek),

• Komisję Budżetu i Finansów Publicznych (przewodniczący Kazimierz Kleina),

• Komisję Gospodarki Narodowej (przewodniczący Marek Ziółkowski),

• Komisję Kultury i Środków Przekazu (przewodniczący Grzegorz Czelej),

• Komisję Nauki, Edukacji i Sportu (przewodniczący Kazimierz Wiatr),

• Komisję Obrony Narodowej (przewodniczący Władysław Ortyl),

• Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (przewodniczący Michał Seweryński),

• Komisję Rodziny i Polityki Społecznej (przewodniczący Mieczysław Augustyn),

• Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przewodniczący Jerzy Chróścikowski),

• Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (przewodniczący Janusz Sepioł),

• Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (przewodniczący Andrzej Person),

• Komisję Spraw Unii Europejskiej (przewodniczący Edmund Wittbrodt),

• Komisję Spraw Zagranicznych (przewodniczący Włodzimierz Cimoszewicz),

• Komisję Środowiska (przewodnicząca Jadwiga Rotnicka),

• Komisję Ustawodawczą (przewodniczący Piotr Zientarski),

• Komisję Zdrowia (przewodniczący Rafał Muchacki).