Poprzednia wersja

W niedzielne popołudnie 11 grudnia 2022 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witanowicach został zorganizowany Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych przygotowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz sześć gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Senatora RP Andrzeja Pająka. Po przywitaniu oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych gości oraz Wójta Gminy Tomice, rozpoczęła się część artystyczna. Zaprezentowane utwory doskonale wpisały się w nadchodzący świąteczny czas. Podczas imprezy odbyły się także warsztaty świąteczne.