Poprzednia wersja

W niedzielę 26 marca 2023 r. senator Andrzej Pająk był gościem tegorocznego Gminnego Pokazu Potraw Wielkanocnych w Zygodowicach zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości i przedświątecznych przemówień, następnie zgromadzeni mieli okazję do degustacji kilkudziesięciu pozycji kulinarnych przygotowanych przez poszczególne koła gospodyń. Atmosferę nadchodzących świąt podkreśliły także występy artystyczne.